benh-tri

Bệnh trĩ có triệu chứng gì

Trĩ được tạo thành do căng dãn quá mức một hay nhiều tĩnh mạch trĩ thuộc hệ thống tĩnh mạch trĩ …